تغییرات ضربان قلب و سطح استرس در ساعت های گارمین

بدست آوردن سطح استرس حاصل یک تست سه دقیقه ای در شرایط ساکن و بی حرکت است. در این حالت دستگاه fenix میزان تغییرات ضربان قلب شما را تحلیل و میزان کلی استرس را اندازه گیری می کند. تمرین، خواب، تغذیه و استرس زندگی روزمره همگی میتوانند بر عملکرد دونده تاثیر داشته باشند. استرس با مقدار 1 تا 100 معین میشود که 1 نشان دهنده استرس بسیار پایین و 100 نشان دهنده استرس بسیار زیاد است. دانستن میزان استرس به شما کمک می کند که بدانید آیا آماده ادامه دادن به یک تمرین سخت هستید و یا نیاز به تمارین آرامش دارید.