شروع تمرین در ساعت های گارمین

پیش از شروع تمرین بایستی یک برنامه بدنسازی را از حساب کاربری garmin connect دانلود کنید.
1 در صفحه نمایش ساعت، گزینه start را انتخاب کنید.
2 یکی از فعالیت ها را مشخص کنید.
3 گزینه menu را نگه دارید.
4 گزینه training و سپس my workouts را انتخاب کنید.
5 یکی از تمارین را انتخاب کنید.
6 گزینه do workout را انتخاب کنید.
7 گزینه start را انتخاب کنید تا تایمر شروع به کار کند.
پس از شروع تمرین، دستگاه هر مرحله از تمرین را نمایش می دهد که شامل هدف (نمایش در صورت تمایل) و اطلاعات تمرین فعلی است.