به دست آوردن تخمین Vo2 max برای دویدن در ساعت های گارمین

برای فعال کردن این قابلیت نیاز به استفاده از سنسور نبض مچ دست و یا یک سنسور ضربان قلب سازگار با دستگاه دارید. در صورتی که از سنسور سنجش ضربان قلب از روی سینه استفاده میکنید، بایستی آن را به تن که خریداری کرده اید در بسته ی خود این تجهیزات را fenix 5X کرده و به دستگاه متصل کنید. اگر ساعت داشته باشد از پیش با دستگاه مرتبط شده اند. برای بدست آوردن داده های دقیقتر تنظیمات شخصی مربوط به راهاندازی دستگاه را کامل کنید و بیشینه ی ضربان قلب خود را نیز مشخص کنید. تخمینهای دستگاه ممکن است در ابتدا دقیق نباشند. با کمی دویدن و حرکت دستگاه به مرور با چگونگی عملکردتان آشنا میشود.
1. حداقل به مدت 10 دقیقه در محیط بیرون بدوید را بزنید.
 2. پس از دویدن گزینه ی save را بزنید.
3. با انتخاب گزینه های up و down می توانید ویجت مربوط به عملکرد خود را ببینید.
4. با انتخاب start می توانید میان مقیاس های مختلف اندازه گیری شده جا به جا شوید.