Loading...

استفاده از ویژگی مترونوم در ساعت های گارمین

با فعال کردن مترونوم، دستگاه بوقی با ریتم می نوازد تا شما بتوانید ریتم حرکات ورزشی تان را تنظیم و آن را آرام تر، سریعتر و یا متعادل کنید.

"توجه: این قابلیت برای تمام فعالیت ها فعال نیست"

1 دکمه Menu را نگه دارید،

2 به مسیر Setting / activities بروید،

3 یک فعالیت را انتخاب کنید،

4 تنظیمات فعالیت را انتخاب کنید،

5 به مسیر Metronome/status/on  بروید،

6 یکی از این گزینه ها را انتخاب کنید،

با انتخاب Beats/Minute میزان ضربانگاهی دلخواهتان را برحسب فعالیتتان انتخاب کنید،

گزینه Alert Frequency را انتخاب نمایید تا میزان ضربانگاه را تعیین کنید،

گزینه Sound را انتخاب نمایید تا نوع صدای مترونوم و حالت لرزش آن را تعیین کنید،

7 درصورت نیاز با انتخاب Preview می توانید پیش از شروع حرکت صدای تنظیم شده برای مترونوم را بشنوید،

8 دکمه down را نگهدارید تا به قسمت ساعت برگردید،

9 شروع به حرکت کنید،

در این حالت مترونوم نیز به طور خودکار شروع به بوق زدن می کند.

10 برای دیدن صفحه مترونوم می توانید درحین حرکت از دکمه های up و down استفاده کنید.

11 در صورت نیاز می توانید دکمه Menu را نگهدارید تا تنظیمات مترونوم را تغییر دهید.

 

 

گارمین، ساعت گارمین، ساعت های گارمین، ساعت هوشمند گارمین، ساعت ورزشی گارمین، ساعت های ورزشی گارمین، قیمت ساعت گارمین، بهترین قیمت گارمین، مشخصات ساعت گارمین، نماینده فروش گارمین، نمایندگی ساعتهای گارمین، شرکت گارمین، شرکت اطلس ره نگار آریا، خرید ساعت گارمین، فروش محصولات گارمین، بهترین فروش ساعت گارمین، ساعت فنیکس گارمین، فروشگاه گارمین، فروشگاه اینترنتی گارمین، تعمیرات گارمین، محصولات گارمین، Garmin، ساعت Garmin، ساعت های Garmin، ساعت هوشمند Garmin، ساعت ورزشی Garmin، ساعتهای ورزشی Garmin، قیمت ساعت Garmin، بهترین قیمت Garmin، مشخصات ساعت Garmin، شرکت Garmin، فروش محصولات Garmin، بهترین فروش ساعت Garmin، ساعت Garmin Fenix، فروشگاه Garmin، فروشگاه اینترنتی Garmin، تعمیرات Garmin، محصولات Garmin، Garmin watch، Garmin sport، Garmin Sport Watch، Garmin Iran، Garmin Iran Gandi، خرید ساعت Garmin، نماینده فروش Garmin، نمایندگی ساعتهای Garmin،Garmin Handhealds ، Best Price Garmin، Garmin Sports Garmin Instinct، Garmin Health، ورزشهای ساعت گارمین، گارمین فنیکس 6 ایکس، Garmin Fenix 6x Sapphire، Garmin Leather Band، Garmin Black Band، Garmin Fenix 6x،Garmin Fenix 6 Series ، Garmin Fenix 6x Pro، گارمین فنیکس 6 ایکس پرو، جی پی اس دستی، جی پی اس دستی گارمین، gps دستی، gps دستی گارمین، جی پی اس دستی Garmin، gps دستی Garmin

WHATSAPP