از مچ به دوچرخه در یک ثانیه! (اکسسوری ساعت forerunner 935)

از مچ به دوچرخه در یک ثانیه! (اکسسوری ساعت forerunner 935)

1400/09/12 12:56:33

از مچ به دوچرخه در ١ ثانيه ⌚️⬅️

مناسب براي ساعت forerunner 935