قابلیت ارسال پیام به وسیله edge 1030

قابلیت ارسال پیام به وسیله edge 1030

دوچرخه سوارانی که دارای edge 1030 باشند می توانند از طریق این دستگاه پیام های از پیش نوشته شده را ارسال و یا دریافت کنند.