نظارت بر خواب پیشرفته و جدید در Garmin Connect

09/12

نظارت بر خواب پیشرفته و جدید در Garmin Connect:

در یک شب معمولی شما در خواب سه مرحله را طی می کنید: 1. خواب سبک 2. خواب عمیق 3. REM (حرکت سریع چشم)

در مرحله اول حرکات چشم و فعالیت عضلانی شروع به کاهش می کند و بدن خود را برای خواب عمیق آماده می کند.

در مرحله دوم حرکات چشم و فعالیت عضلانی کاملا متوقف می شود و ضربان قلب و تنفس شما کم می شود. در این مرحله بدن recovery می شود.

در مرحله سوم کم کم خواب عمیق را ترک می کنید و این مرحله،مرحله ای است که در آن رویا می بینید.

در گذشته گارمین برای نظارت بر خواب فقط ضربان قلب و حرکت استفاده می کرد ولی در ورژن جدید از آیتم های جدیدی مثل تغییرات ضربان قلب استفاده می کند.

ساعت های دارای این قابیت :  : vívoactive® 3Forerunner® 645Forerunner® 935vívosport™vívosmart®3vívomove® HRvivoactive 3 MusicForerunner 645 Music

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600