تمامی اکسسوری های دوربین های ورزشی گارمین موجود شد.

تمامی اکسسوری های دوربین های ورزشی گارمین موجود شد.

1400/09/12 12:56:38

مناسب برای ورزشکاران برای ثبت لحظه های بیاد ماندنی ورزشی

اکسسوری های موجود :

-lens repair kit ( دو عدد لنز جهت تعویض)

-آداپتور های شارژر