قابلیت ارسال پیام به وسیله edge 1030

09/12

دوچرخه سوارانی که دارای edge 1030 باشند می توانند از طریق این دستگاه پیام های از پیش نوشته شده را ارسال و یا دریافت کنند.

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600