رنگ جدید vivoactive 3

رنگ جدید vivoactive 3

vivoactive 3 rosegold جديدترين رنگ سري vivoactive به زودي در اطلس رهنگار