شرایط دستگاه inreach

شرایط دستگاه inreach

1400/09/12 12:56:39

Inreach Explorer:

  • این دستگاه دارای هزینه ماهیانه به مبلغ حداقل 12 دلار (بنا به نقشه ای که انتخاب می کنید) می باشد.
  • این مبلغ حتی در صورت عدم استفاده از دستگاه هر ماه به صورت آبونمان به حساب شما اضافه می شود.
  • در صورتی که تعداد sms ها و track های شما بیشتر از نقشه خریداری شده باشد مبلغی به حساب ماهیانه شما اضافه می شود.
  • در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغی به عنوان جریمه به بدهی اضافه می شود و اکانت بسته می شود.
  • پرداخت هزینه باید از طریق mastercard انجام شود.
  • کلیه مسئولیت های مربوط به پرداخت هزینه های ماهیانه دستگاه به عهده مشتری می باشد و شرکت هیچگونه مسئولیتی در این مورد ندارد.