معرفی Foot Pod

معرفی Foot Pod

با استفاده از این دستگاه می توانید مسافت طی شده و cadence خود را در مکان های سربسته که قابلیت دسترسی به GPS ندارید، محاسبه کنید.این محصول گارمین با اندازه ای بسیار کوچک حتی قابلیت اتصال به بند کفش شما را دارد. باتری foot pod یکساله و قابل تعویض است.