کاهش قیمت محصولات گارمین

کاهش قیمت محصولات گارمین

1400/09/12 12:56:40

به دليل کاهش قيمت ارز، قيمت تمامي محصولات گارمين کاهش پيدا کرده است.