Training Status چیست؟

Training Status چیست؟

1400/09/12 12:56:40

Training Status چیست؟

وضعیت آموزش، اولین ویژگی ارائه شده توسط Garmin است که نه تنها ورزش در حال اجرای امروز، بلکه عادات آموزش طولانی مدت شما را تجزیه و تحلیل می کند. این به شما امکان می دهد که دیدگاه قدرتمند در مورد نحوه انجام تمرینات خود را فراهم کنید.

آیا تمرینات فعلی شما به اندازه کافی شدید و طولانی است طولانی است و به بهبود تناسب اندامتان کمک می کند؟ چگونه میدانید آیا به اندازه کافی کار می کنید تا در بلند مدت تغییری ایجاد کنید یا به اندازه کافی به خودتان سخت می گیرید یا نه؟

Training Statusبه شما کمک می کند با توجه به تغییرات در سطح آمادگی جسمانی، بار تدریجی (7 روزه) و هر گونه تغییر در بار آموزشی برای  آموزش های آینده به راحتی تصمیم گیری کنید.