FOOT POD گارمين

 FOOT POD گارمين

1400/09/12 12:56:41

با استفاده از این دستگاه می توانید مسافت طی شده و cadence خود را در مکان های سربسته که قابلیت دسترسی به GPS ندارید، محاسبه کنید.این محصول گارمین با اندازه ای بسیار کوچک حتی قابلیت اتصال به بند کفش شما را دارد. باتری foot pod یکساله و قابل تعویض است.