ویژگی body battery

ویژگی body battery

از جمله ویژگی های اصلی که به ساعت سری vivosmart 4 اضافه شده است ویژگی body battery است که این ویژگی منحصرا مخصوص این ساعت است. در واقع این ساعت سطح انرژی شما را با توجه به کیفیت خواب، فعالیت، ورزش ها و ضربان قلبتان اندازه گیری می کند و از طریق برنامه garmin connect برای شما یک نمودار می کشد که در چه ساعاتی در طول روز انرژی شما در ماکسیموم است و در چه ساعاتی و بر اثر چه فعالیت هایی انرژی شما به حداقل می رسد.