تمامی اکسسوری های دوربین های ورزشی گارمین موجود شد.

تمامی اکسسوری های دوربین های ورزشی گارمین موجود شد.

مناسب برای ورزشکاران برای ثبت لحظه های بیاد ماندنی ورزشی

اکسسوری های موجود :

-lens repair kit ( دو عدد لنز جهت تعویض)

-آداپتور های شارژر