تمامی اکسسوری های دوربین های ورزشی گارمین موجود شد.

09/12

مناسب برای ورزشکاران برای ثبت لحظه های بیاد ماندنی ورزشی

اکسسوری های موجود :

-lens repair kit ( دو عدد لنز جهت تعویض)

-آداپتور های شارژر

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600