مژده برای دارندگان ساعت های fenix 5/5s

09/12

آپدیت جدید ساعت های fenix 5/5s برای ماجراجویی های آینده شما آمادست. لینک دانلود:

Fenix 5S: http://www8.garmin.com/support/downl...s.jsp?id=11661
Fenix 5: http://www8.garmin.com/support/downl...s.jsp?id=11663

از ویژگی های آپدیت جدید:

  • اضافه شدن ماهواره گالیله
  • اضافه شدن ویژگی "هشدار ضربان قلب غیر نرمال" این ویژگی در زمانی که ضربان قلب شما از حد مشخصی خارج شود در حالتی که شما تحرکی ندارید به شما هشدار می دهد.
  • درست شدن bug های مربوط به cadence، Swimrun، Training Load و ...

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600