Recovery Time چیست؟

09/12

بازیابی بخش مهمی در روند آموزشی است که اغلب نادیده گرفته می شود.دوره بهبودی با اقتباس از بدن شما در پاسخ به آموزش و پر کردن منابع حیاتی مشخص شده است.در واقع بازیابی نا کافی می تواند منجر به از دست رفتن کامل تناسب اندام و عملکرد شود. پیگیری سطوح "recovery" شما نشان می دهد که آموزش شما چه قدر مفید بوده و به شما کمک می کند که از بدست آوردن نتایج مورد انتظارتان اطمینان حاصل نمایید.شما توانایی به روز رسانی و بهینه سازی برنامه های آموزشی خود را با اعتماد به نفس پیدا می کنید. بعد از هر تمرین دستگاه شما ساعت هایی که لازم است استراحت داشته باشید تا بدنتان به حالت اولیه برگردد مشخص می کند.بازه زمان "recovery" تا 4 روز متغیر است. برای نتیجه بهتر ابتدا با دستگاه خود چندین بار تمرین کنید تا دستگاه بتواند سطح آمادگی جسمانی شما را دقیق یاد بگیرد.

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600