گارمین edge 1030

09/12

قابلیت ارسال پیام به وسیله edge 1030 :

دوچرخه سوارانی که دارای edge 1030 باشند می توانند از طریق این دستگاه پیام های از پیش نوشته شده را ارسال و یا دریافت کنند.

ویژگی های GroupTrack و LiveTrack:

به وسیله این قابلیت شما می توانید اجازه دهید کسانی که در گروه دوچرخه سواری شما هستند و یا حتی کسانی که در خانه هستند موقعیت شما را پیگیری کنند.با شروع یک LiveTrack یا GroupTrack شما می توانید به آن دسته از مخاطبان که خودتان انتخاب می کنید این امکان را بدهید که موقعیت شما را در لحظه ببینند.

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600