مژده براي دارندگان ساعت هاي گارمین GARMIN FENIX 5/ 5s

مژده براي دارندگان ساعت هاي گارمین GARMIN FENIX 5/ 5s

1400/09/12 12:56:52

آپديت جديد ساعت هاي fenix 5/5s براي ماجراجويي هاي آينده شما آمادست:

لينک دانلود:

Fenix 5S: http://www8.garmin.com/support/downl...s.jsp?id=11661
Fenix 5: http://www8.garmin.com/support/downl...s.jsp?id=11663

از ويژگي هاي آپديت جديد:

·         اضافه شدن ماهواره گاليله

·         اضافه شدن ويژگي "هشدار ضربان قلب غير نرمال" اين ويژگي در زماني که ضربان قلب شما از حد مشخصي خارج شود در حالتي که شما تحرکي نداريد به شما هشدار مي دهد.

·         درست شدن bug هاي مربوط به cadence، Swimrun، Training Load و ...

ساعت گارمين fenix 5 قيمت 7.200.000 تومان

ساعت گارمين fenix 5s قيمت 6.700.000 تومان