ساعت گارمین GARMIN EXPEDITION

ساعت گارمین GARMIN EXPEDITION

1400/09/12 12:56:53

سري جديد ساعت هاي گارمين MARQ مدل EXPEDITION موجود شد!!

 

اين مدل از ساعت گارمين علاوه بر تغييرات عمده اي که در همه ساعت هاي سري قبل ايجاد شده است ( اخبار مربوط به  تغييرات کلي را ميتوانيد از طريق لينک رو به رو مطالعه کنيد http://gpsrahnegar.com/archive_detail.aspx?nid=20142 )

دو تغيير اساسي داشته است که اين تغييرات منحصر به فرد براي اين مدل است:

يکي از اين تغييرات اساسي اضافه شدن اپليکيشن Expedition است.اين اپليکيشن به شما اجازه مي دهد که تا 4 هفته متوالي از GPS ساعت استفاده کنيد و در بازه هاي زماني يک ساعتي GPS براي شما track  ميزند.

مورد ديگر اضافه شدن قابليت قفل شدن جهت يابي مي باشد که به شما اين اجازه را مي دهد که نقشه را به يک جهت قفل کنيد.