ويژگي هاي ASSISTANT و INCIDENT DETECTION ساعت هاي گارمين

09/12

ويژگي هاي ايمني از جمله assisstant و incident detection ، هم اکنون در ساعت هاي گارمين مدل vivoactive 3 Music ، fenix 5 Plus Series و Forerunner 645 Music قابل استفاده است.

اگر براي شما هر اتفاقي بيفتد شما مي توانيد با فعال کردن ويژگي assisstant سريعا پيامي را با مکان واقعي شما در لحظه به مخاطبيني که شما از قبل انتخاب کرديد و در برنامه گارمين آپلود کرديد ارسال کنيد. با ويژگي incident detection ، هنگامي که ساعت خودش يک حادثه اي را در هنگام فعاليت در فضاي باز مثل  دويدن ، پياده روي يا دوچرخه سواري  تشخيص دهد دستگاه شما به طور خودکار پيامي را با مختصات مکان شما به مخاطبين منتخب شما ارسال مي کند. براي کارکرد اين ويژگي Wi-Fi مورد نياز نيست ، اما تلفن هوشمند شما بايد در کنار شما باشد و برنامه گارمين را روي تلفن همراه بايد داشته باشيد.

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600