قابلیت حریف مجازی "VIRTUAL PARTNER" در ساعت هاي گارمين

قابلیت حریف مجازی

1400/09/12 12:56:55

قابليت Virtual partner "حريف مجازي" به شما اين امکان را ميدهد که براي خودتان يک حريف درست کرده،

زمان و مسافت ايده آلتان را برایش مشخص کنید و با آن مسابقه دهید.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

لطفا جهت یادگیری بیشتر ویدیو زیر را تماشا کنید: