معرفي محصول گارمين FOOT POD

09/12

با استفاده از اين دستگاه مي توانيد مسافت طي شده و cadence خود را در مکان هاي سربسته که قابليت دسترسي به GPS نداريد، محاسبه کنيد.

اين محصول گارمين با اندازه اي بسيار کوچک، حتي قابليت اتصال به بند کفش شما را دارد. باتري foot pod يکساله و قابل تعويض است.

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600