توضيحات در مورد رادار NEXRAD

توضيحات در مورد رادار NEXRAD

1400/09/12 12:56:57

-اين رادار از نسل جديد رادار ها ميباشد.

-شبکه اي از 159 رادار آب و هوايي داپلر با وضوح بالا که توسط سرويس هواشناسي ملي اداره ميشود.

-رادار NEXRAD شرايط جوي از قبيل بارش ، حرکت جوي يا باد را مورد بررسي قرار ميدهد.

-داده هاي ارسالي را برداشت و پردازش مي کند و در نهايت بر روي نقشه ي موزاييک شکل نمايش ميدهد.

-اين اطلاعات نشان مي دهد که الگوهاي بارش ، همراه با شدت و حرکت خاصي باشد.

-سيستم رادار در دو حالت اساسي عمل ميکند که توسط اپراتور انتخاب ميشود :

1-حالت slow_scanning يا clear-air که براي آناليز شرايط جوي و نوسانات و تحرک آن ها استفاده ميشود در زماني که هواي محيط بدون فعاليت و صاف باشد.

2-حالت بارش که داراي اسکن سريع تر براي رديابي هواي فعال، مانند رعد و برق، بارش باران و برف است

در مجموع NEXRAD تاکيد بيشتري بر اتوماسيون ، از جمله استفاده از الگوريتم ها و اسکن هاي حجم خودکار دارد.

شرکت گارمين براي جلب رضايت مشتريان خود از جمله خلبانان و هوانوردان عزيز از رادار NEXRAD در سري ساعت هاي نسل D2 استفاده کرده است که بزودي شاهد رونمايي محصولات جديد از اين سري ساعت ها خواهيم بود.