ساعت گارمين مدل SWIM 2 معرفي شد

ساعت گارمين مدل SWIM 2 معرفي شد

1400/09/12 12:56:57

  • داراي سنسور ضربان قلب مچي داخل آب
  • داراي پروفايل مخصوص براي شنا داخل استخر و آب هاي آزاد
  • نمايش نوع شنا، مسافت، سرعت، تعداد دست و SWOLF
  • هشدار سرعت براي رسيدن به هدف در هنگام شنا
  • باتري تا 7 روز در حالت smart watch و تا 13 ساعت در حالت GPS
  • Auto rest: قابليت تشخيص شنا و استرحت شما ديگر نيازي به زدن هيچ دکمه اي نيست!