ويژگي ROUND-TRIP COURSE در ساعت هاي گارمين

09/12

يکي از ويژگي هاي جالب ساعت گارمين مدل Fenix 5x plus ويژگي round-trip course است. اگر در محيط نا آشنايي قصد دوچرخه سواري يا دو را داريد مي توانيد از ساعت بخواهيد که مسيري را به مسافت مشخص (مثلا 5K) براي شما مشخص کند که شما با طي آن مسير به نقطه شروع خود برگرديد. ساعت معمولا براي شما 3 مسير مشخص مي کند که شما مي توانيد از بين آن ها يکي را انتخاب کنيد و از آن مسير ورزش خود را انجام دهيد.

نحوه استفاده از Round-Trip Course:

1.      ابتدا ورزش دو يا دوچرخه را انتخاب کنيد.

2.      دکمه منو را چند ثانيه نگه داريد.

3.      Navigation --> Round-Trip Course

4.      مسافت مورد نظر را انتخاب کنيد.

5.      از بين مسير هاي مشخص شده يکي را انتخاب کرده و گزينه GO را انتخاب کنيد.

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600