نحوه شارژ کردن ساعت های گارمین

نحوه شارژ کردن ساعت های گارمین

1400/09/12 12:56:58

داخل جعبه ساعت های گارمین یک کابل شارژ وجود دارد که از طریق آن می توانید ساعت خود را شارژ کنید. باید به این نکته دقت داشته باشید که ساعت فقط با استفاده از اتصال به پاور بانک یا لب تاب و یا کامپیوتر شارژ شود، زیرا برق شهری دارای نوسانات زیادی است که این امر باعث کوتاهی عمر باتری ساعت می شود.