قابلیت حریف مجازی "VIRTUAL PARTNER" در ساعت هاي گارمين

09/12

قابليت Virtual partner "حريف مجازي" به شما اين امکان را ميدهد که براي خودتان يک حريف درست کرده،

زمان و مسافت ايده آلتان را برایش مشخص کنید و با آن مسابقه دهید.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

لطفا جهت یادگیری بیشتر ویدیو زیر را تماشا کنید:

 

 

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600