گیرنده دریایی SiriusXM گارمین

گیرنده دریایی SiriusXM گارمین

1399/02/28 16:17:46

 

دسترسی مستمر به خدمات دریایی، آب و هوا و اطلاعات مورد نیاز شما را فراهم می کند.
اتصال به شبکه NMEA 2000 از طریق شبکه ماهواره ای و دسترسی به بیش از 20 نوع آب و هوا و بیش از 140 کانال موسیقی، ورزشی، اخبار، مکالمه، رعد و برق و دمای آب و شرایط جریان باد و امواج را پیش بینی می کند.