ساعت گارمين مدل SWIM 2 موجود شد

09/12

·         داراي سنسور ضربان قلب مچي داخل آب

·         داراي پروفايل مخصوص براي شنا داخل استخر و آب هاي آزاد

·         نمايش نوع شنا، مسافت، سرعت، تعداد دست و SWOLF

·         هشدار سرعت براي رسيدن به هدف در هنگام شنا

·         باتري تا 7 روز در حالت smart watch و تا 13 ساعت در حالت GPS

·         Auto rest: قابليت تشخيص شنا و استرحت شما، ديگر نيازي به زدن هيچ دکمه اي نيست!

 

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600