پایش خواب به وسیله ساعت های هوشمند گارمین

09/12

 

در ساعت های جدید گارمین که دارای سنسور ضربان قلب نوری هستند امکان ردیابی خواب در نرم افزار Garmin Connect هنگام پوشیدن دستگاه درهنگام خواب وجود خواهد داشت.

 
گارمین انواع خواب را در دسته بندی زیر ارائه می دهد:
 
خواب سبک: با آماده شدن بدن برای خواب عمیق، حرکات چشم و فعالیت عضلات کاهش می یابد.
 
خواب عمیق: حرکات چشم و ماهیچه کاملاً متوقف می شود. ضربان قلب و تنفس کاهش می یابد. از این مرحله می توان به حالت ترمیم اشاره کرد، جایی که بدن بهبود می یابد، استخوان و عضله ساخته می شود و سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند.
 
REM Sleep: همچنین به عنوان مرحله ای از خواب گفته می شود که فعالیت مغز تقریباً به همان اندازه هنگام بیدار شدن فعال است. خواب REM برای مرور خاطرات و پردازش اطلاعات بسیار مهم است.
 
به همین ترتیب می توان بر نحوه خواب خود نظارت داشته باشید.

 

 

 

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600