آنچه درمورد Alexa Amazon گارمین میخواهید بدانید

09/12

 

 

 
با استفاده ازبرنامه Garmin Drive می توان برنامه های روزانه تان را تنظیم کند و همچنین تقویم، وضعیت ترافیک، آب و هوا و چندین ویژگی دیگر را برنامه ریزی می کند.
با استفاده از کابل AUX  و  Bluetooth به استریو ماشین متصل می شود.
از گارمین الکسا بخواهید نزدیکترین پمپ بنزین را پیدا کند،
الکسا تنها دستگاهی است که با استفاده از سیستم Garmin speak و Garmin Gps می توان مکان مورد نظر را به راحتی پیدا کرد و وضعیت ترافیک و تاخیرهای احتمالی را پیش بینی کرد.
برای استفاده از اطلاعات ناوبری نیازی به پرداخت هزینه نیست و اطلاعات نقشه ها به صورت خودکار به روز رسانی می شود.
 

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600