معرفي محصول گارمين FOOT POD

معرفي محصول گارمين FOOT POD

با استفاده از اين دستگاه مي توانيد مسافت طي شده و cadence خود را در مکان هاي سربسته که قابليت دسترسي به GPS نداريد، محاسبه کنيد.

اين محصول گارمين با اندازه اي بسيار کوچک، حتي قابليت اتصال به بند کفش شما را دارد. باتري foot pod يکساله و قابل تعويض است.