قابلیت Navigation "جهت یابی" در ساعت های گارمین

قابلیت Navigation

1400/09/12 12:56:59

جهت آموزش لینک زیر را در گوگل جستجو و مشاهده فرمایید:

http://garminwatch.ir/backend/web/uploads/BErxFHFmvjfVlfv.mp4