قابلیت VIRTUAL PARTNER "حریف مجازی" در ساعت هاي گارمين

قابلیت VIRTUAL PARTNER

1399/03/10 16:55:53

جهت آموزش لینک زیر را در گوگل جستجو و مشاهده فرمایید:

http://garminwatch.ir/backend/web/uploads/HoTHXiQ0txl7hvz.mp4