MarQ Golfer جدیدترین ساعت گارمین

MarQ Golfer جدیدترین ساعت گارمین

1400/09/12 12:57:00

ساعت هوشمند برای گلف بازان، دارای بیش از 41000 زمین گلف از پیش بارگزاری شده و پیشرفته ترین داده های ردیابی، دارای فضای مجازی که به شما می گوید کدام هدف را بزنید که شمال 18 علامت برای هدف گذاری می باشد و همچنین دارای بند نایلونی با بافت ژاکارد که متناسب با دور مچ می باشد.
"با ساعت گارمین برای برنده شدن آماده باشید"