سنسور اکسیژن خون pulse ox ساعت های گارمین

سنسور اکسیژن خون pulse ox ساعت های گارمین

1400/09/12 12:57:01

سنسور اکسیژن خون یکی دیگر از ویژگی های ساعت های گارمین می باشد که به بخش بزرگی از این خانواده اضافه شده است. ازجمله Fenix سری 6 و Fenix 5x همچنین vivoactive 4 و forerunner 245/645/945 همگی از سنسور spo2 استفاده می کنند که میزان اکسیژن خون را اندازه گیری می کند. اکسیژن شریانی عادی تقریبا 75 تا 100 میلی متر جیوه است و مقادیر کمتر از 60 میلی متر اکسیژن اضافی را نشان می دهد و در حالت عادی این میزان باید بین 95 تا 100 درصد می باشد. مقادیر کمتر از 90 درصد نیز نشان دهنده کاهش اکسیژن خون میباشد.