ويژگي RACE PREDICTOR ساعت گارمين

ويژگي RACE PREDICTOR ساعت گارمين

1400/09/12 12:57:01

بعد از مشخص شدن VO2 max دستگاه شما مي تواند با توجه به وضعيت آمادي جسماني فعليتان يک هدفي را براي شما آماده کند.

پيش بيني مسابقه براي مسافت هاي 5 کيلومتر، 100 کيلومتر، نيمه ماراتن و ماراتن انجام مي شود که با توجه به وضعيت آمادگي جسماني شما بالا و پايين مي روند و به ياد داشته باشيد اين زمانها فقط پيش بيني هستند اما با توجه به اطلاعات فيزيولوژيکي شما به شما ايده خوبي مي دهند که چه مقدار مي توانيد از خودتون توقع داشته باشيد.

همچنين براي شما هدف فوق العاده اي فراهم مي کنند که تلاش کنيد و به آن برسيد.