لذت ماهیگیری و قایقرانی با ساعت گارمین مدل quatix 6

09/12

 

میتوانید قایق خود را کنترل کنید برای این کار از الگوی فرمان و ردیابی GPS که به صورت خودکار انجام می شود دسترسی داشته باشید.

تنها با یک بار شارژ کردن تا دو هفته از آن استفاده کنید.

در زمین و دریا این ارتباط باقی خواهد ماند.
 
اجرای برنامه های از پیش بارگذاری شده برای مثال: قایقرانی، ماهیگیری و...
داده های سفارشی از جمله عمق آب، باد، RPM  موتور را مشاهده کنید.

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600