رعایت پروتکل های بهداشتی در شرکت اطلس ره نگار آریا

رعایت پروتکل های بهداشتی در شرکت اطلس ره نگار آریا

1400/09/12 12:57:02

شرکت گارمین جهت حفظ سلامت خانواده گارمین، تجهیزات لازم را در فروشگاه فراهم کرده است.

لطفا در بدو ورود به شرکت دستان خود را توسط دستگاه ضدعفونی کننده تعبیه شده بر روی دیوار تمیز نمایید و حتما با خود ماسک به همراه داشته باشید و از آن استفاده نمایید.

با آرزوی سلامتی برای خانواده گارمین و همه مردم جهان و همچنین ریشه کن شدن این ویروس،

پیشاپیش از همکاری همه شما عزیزان سپاسگزاریم