ویژگی PacePro در ساعت های گارمین چیست؟

ویژگی PacePro در ساعت های گارمین چیست؟

1400/09/12 12:57:02

ویژگی PacePro در ساعت های جدید گارمین چیست و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم؟


مرحله اول: مسیری را که برای دو مد نظرتان است روی گارمین کانکت دانلود کنید.
مرحله دوم: زمان و سرعتی را که برای طی مسیر مد نظرتون دارید انتخاب  نمایید.
مرحله سوم: به راهنمایی های ساعتتان گوش دهید.


در هنگام دو استاندارد، یکنواخت نگه داشتن سرعت و در دو کوهستان، استراتژی برنامه ریزی برای سرعت بسیار مهم است که ویژگی PacePro این کار را برای شما انجام میدهد.