نرم افزار قابل استفاده برای ساعت های گارمین

نرم افزار قابل استفاده برای ساعت های گارمین

1400/09/12 12:57:03

از جمله نرم افزارهای قابل استفاده برای ساعت های گارمین نرم افزار Relive می باشد که توسط آن می توانید خط سیر یا مسیری که در آن فعالیت ورزشی، مانند: کوهنوردی، دومیدانی، دوچرخه سواری و... انجام داده اید را به صورت یک فیلم مشاهده کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید.