ویژگی های نظامی ساعت Tactix Delta گارمین

ویژگی های نظامی ساعت Tactix Delta گارمین

1400/09/12 12:57:03

ساعت نظامی tactix delta شامل یک سری ویژگی های نظامی می باشد که آن را در مقایسه با سری های دیگر گارمین مانند Fenix و instinct متمایز می کند.
این ویژگی ها عبارت است از حالت دید در شب، مختصات دومحوره، گزینه Kill Switch که هر زمان بخواهید به نرم افزار ساعت دسترسی پیدا کرده و تمام حافظه کاربر پس از یک شمارش معکوس از ساعت حذف می شود.