طریقه ذخیره موزیک بر روی ساعت های گارمین

طریقه ذخیره موزیک بر روی ساعت های گارمین

1400/09/12 12:57:04

برای این کار کافی است ساعت خود را به کامپیوتر وصل کنید و ساعت به صورت یک Device قابل مشاهده خواهد بود و همانطور که میبینید دارای چند فولدر از جمله موزیک می باشد.
شما قادر خواهید بود که موزیک را داخل فولدر موزیک copy+paste کنید و موزیک مورد نظر شما روی ساعت ذخیره خواهد شد.
همچنین می توانید با استفاده از برنامه garmin exspress میتوانید ساعت را به برنامه متصل کنید و داخل فولدر موزیک، موزیک مورد نظر را ذخیره کنید.