قابلیت Navigate در ساعت های گارمین

قابلیت Navigate در ساعت های گارمین

1400/09/12 12:57:05

برای اینکه بتوانید از فعالیت ورزشی ذخیره شده خود مجددا استفاده نمایید باید وارد قسمت Navigate  شده سپس Activities آن فعالیت مورد نظر خود را انتخاب کرده و گزینه Go را انتخاب کنید.

نکته: برای استفاده از این قابلیت باید حتما در همان لوکیشن که فعالیت قبلی Save شده است حضور داشته باشید.