طریقه کالیبره کردن قطب نما در ساعت های گارمین

طریقه کالیبره کردن قطب نما در ساعت های گارمین

1400/09/12 12:57:05

ساعت های گارمین عمدتا دارای قطب نما می باشند تا در ورزش و طبیعت گردی با استفاده از آن جهت یابی کنند.

یکی از عمده سؤالات همراهان و عزیزانی که از این ساعتها استفاده می کنند طریقه کالیبره کردن قطب نما ساعت گارمین می باشد.

برای اینکه بتوانیم ساعت گارمین خود را کالیبره کنیم ابتدا می بایست وارد ویجتهای ساعت گارمین خود شویم و گزینه compasss را انتخاب و با نگهداشتن کلید منو وارد تنظیمات قطب نما شویم، سپس گزینه calibrate را فشار می دهیم و شروع میکنیم به کالیبره کردن، برای این کار باید ساعت را همانند عدد 8 خوابیده بچرخانیم تا کالیبره کامل گردد.