شرایط گارانتی

09/21

فعال سازی گارانتی

  • در فعال سازی گارانتی و حفظ و نگهداری کارت ضمانتنامه دقت فرمائید زیرا المثنی صادر نمی گردد و ارائه برگه گارانتی الزامی است، در غیر این صورت وجه تعمیرات و لوازم یدکی نقداً دریافت خواهد شد.
  • مدت گارانتی 18 ماه از تاریخ خرید و 12 ماه گارانتی تعویض و ضمـانتنـامه در صورتـی معتبـر است که دارای تـاریخ شروع بوده و بوسیله یکی از نمایندگی های رسمی فروش این شرکت صادر شده باشد.
  • این ضمانتنـامه فقط شامل دستـگاه اصلی که در این کارت قیـد گردیده می باشد و شـامل سایر وسایل و قطعات جانبی یا لوازم مصرفی "باطری و بند " نمی گردد.
  • در صورتیـکه خرابی ناشـی از نوسانات برق، مایعات، آتـش،ضربه، به کار بـردن ناشیـانه دستگاه،تخریب عمـدی و تعمیرات توسـط افراد غیرمتخصص شرکت باشد، این ضمانتنـامه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
  • در پاره ای موارد خاص به دلیل وارداتی بودن قطعات حداقل برای استفاده از خدمات گارانتی یک الی دو ماه زمان لازم باشد.
  • اشکالات نرم افـزاری که توسـط کاربر ایجـاد گردیده و منـجر به ویـروس یابی یا ریکاوری قطعه می گردد شامل هزینه می باشد.
  • با ثبت شماره سریال دستگاه در سایت از پنج سال خدمات پس از فروش بهره مند شوید.

دانلود اپلیکشن

 
https://wa.me/09102087600